هیزمدان کد 404

  • ارتفاع : 80 سانتیمتر
  • عرض : 120 سانتیمتر
  • عمق : 55 سانتیمتر
  • بدنه : ورق پانچ 1 میل
  • رنگ : استاتیک مشکی
  • جوشکاری : CO2
  • شاسی کشی شده با پروفیل
  • قیمت : 1/300/000 تومان