هیزمدان کد 402

  • ارتفاع : 100 سانتیمتر
  • قطر : 80 سانتیمتر
  • عمق : 45 سانتیمتر
  • بدنه : ورق پانچ 1 میل
  • رنگ : استاتیک مشکی
  • جوشکاری : CO2
  • شاسی کشی شده با لوله 2 میل
  • قیمت : 1/000/000 تومان