هیزمدان کد 401

  • ارتفاع : 90 سانتیمتر
  • قطر : 60 سانتیمتر
  • عمق : 50 سانتیمتر
  • بدنه : ورق پانچ 1 میل
  • رنگ : استاتیک مشکی
  • جوشکاری : CO2
  • شاسی کشی شده با پروفیل
  • قیمت : 1/300/000 تومان